وهاب 1396/04/23 10:23 بعد از ظهر نظرات ()

حالم خوب است!

هنوز خواب می بینم ابری می آید 

و مرا

تا سرآغازِ روییدن

بدرقه می کند.


"سیدعلی صالحی"