وهاب 1394/05/9 12:37 بعد از ظهر نظرات ()

یه‌ نفر بین‌ دو آینه‌س‌ ، که‌ خودش‌ رُ دوس‌ نداره‌ ! 
دنبال‌ِ یه‌ اسم‌ِ تازه‌س‌ ، یه‌ شکفتن‌ِ دوباره‌ ! 
یه‌ نفر بین‌ِ دو آینه‌س‌ ، صورتش‌ براش‌ نقابه‌ ! 
خنده‌هاش‌ براش‌ غریبه‌س‌ ، غصه‌هاش‌ صدتا کتابه‌ !  
نگاکن‌ ! طنین‌ِ آینه‌ ، نبض‌ِ انعکاس‌ِ من‌ نیست‌ !
پیرهن‌ِ سرخ‌ِ ترانه‌ ، سپرِ هراس‌ِ من‌ نیست‌ ! 

یه‌ نفر بین‌ِ دو آینه‌ داره‌ فریاد می‌زنه‌ !
میگه‌ جادوی‌ شب‌ُ کدوم‌ ترانه‌ میشکنه‌ ؟

من‌ُ از پیله‌ رها کن‌ ! آینه‌ شکستنی‌ نیست‌ !
بگو به‌ کویرِ سُربی‌ ، راه‌ِ دریا بستنی‌ نیست‌ !
نمیشه‌ جاده‌ی‌ موج‌ُ ، با ستون‌ِ ماسه‌ سَد کرد ! 
باید این‌ خاطره‌ها رُ ، از پُل‌ِ ترانه‌ رَد کرد ! 
باید از ستاره‌ پرسید ، رمزِ بیداری‌ِ نورُ !
باید از ترانه‌ پُر کرد ، کوچه‌های‌ سوت‌ُ کورُ ! 

یه‌ نفر بین‌ِ دو آینه‌ داره‌ فریاد می‌زنه‌ !
میگه‌ جادوی‌ شب‌ُ کدوم‌ ترانه‌ میشکنه‌ ؟


چهارشنبه ها