وهاب 1393/07/4 11:08 قبل از ظهر نظرات ()
به نقل از روزگار نو
چهارشنبه ها


سلام فصل بازیگوشی رنگ ها و بچه ها از راه رسید!

به گزارش روزگارنو، فقط چشم به هم زدنی مانده است تا بازگشایی حیاط شور و شوق و بازیگوشی و تابستان کجا بودی و معلمای امسالمون کیا هستن و کدوم کلاس افتادی و بچه ها ساکت و یواشکی سر کلاس چیز خوردن و داد و فریادهای معلم ....مشق انضباط نوشتن.... و نیز رسمیت یافتن فصل بازی رنگین برگ ها و رقص شاخه ها در باد و کم حوصله شدن درختان از خستگی و آماده شدن طبیعت برای استقبال از زلال باران و سپیدی برف و یخ زدن ثانیه ها و ....

گاهی آن قدر دیرمان شده است که یادمان می رود از هجوم این همه زندگی لذت ببریم. فقط خواستیم خدمتتان یادآوری کرده باشیم! این تصاویر هم به تأکید همین را می گویند:


چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

به ادامه مطلب بروید

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها

چهارشنبه ها