وهاب 1393/06/28 01:42 قبل از ظهر نظرات ()

نازنین‌ نانوشته‌ ! ای‌ غزل‌واژه‌ی‌ غمگین‌ ! چهارشنبه ها
این‌ سکوت‌ خوش‌صدا کن‌ ! با ترانه‌های‌ رنگین‌ !
ای‌ تو از ستاره‌ سرشار ! ای‌ شب‌آواره‌ی‌ دل‌تنگ‌ !
تیر آخرین‌ ترکش‌ ! ای‌ ترانه‌ی‌ خوش‌ آهنگ‌ !
کوچ‌ تو مهتاب‌ خط‌ زد ، از تو آیینه‌ی‌ مرداب‌ !
بی‌تو تعبیری‌ نداره‌ ، فصل‌ رؤیایی‌ این‌ خواب‌ !
این‌ شکسته‌ ر صدا کن‌ ، که‌ صدات‌ صدای‌ دریاس‌ !
خواستن‌ تو ، یه‌ دریچه‌ واسه‌ کشف‌ این‌ معماس‌:

توی‌ کندوی‌ نگاهت‌ ، عسل‌ کدوم‌ بهشته‌ ؟
ای‌ همیشه‌ پابه‌پا و ای‌ همیشه‌ نانوشته‌ !

نازنین‌ ناسروده‌ ! ای‌ دلیل‌ عاشقانه‌ !
با تو ساده‌ می‌رسم‌ من‌ ، از ترانه‌ به‌ ترانه‌ !
خنده‌ی‌ تو رمز بودن‌ ، رمز رویینه‌ شدن‌ شد !
سهم‌ من‌ از تو ، نگاهت‌ ، سهم‌ تو تمام‌ من‌ شد !
با تو بی‌نیازم‌ از گل‌ ، از چراغ‌ آب‌ شبنم‌ !
با تو رو خاک‌ بهشتم‌ ، حتا تو هرم‌ جهنم‌ !
اگه‌ گیج‌ گنگ‌ حرفام‌ ، پیش‌ِ چشمای‌ تو لالم‌ !
عمریه‌ که‌ بی‌قرار فتح پاسخ  سوالم‌:

توی‌ کندوی‌ نگاهت‌ ، عسل‌ کدوم‌ بهشته‌ ؟
ای‌ همیشه‌ پابه‌پا و ای‌ همیشه‌ نانوشته‌ !


یغما گلرویی