وهاب 1392/04/6 12:23 قبل از ظهر نظرات ()

نبض‌ِ نفس‌ ، نبض‌ِ صدا ، نبض‌ِ ترانه‌ دستمه‌ !
اما بدون‌ِ بودنت‌ ، هر نفسم‌ شکستمه‌ !
تو از کدوم‌ طایفه‌یی‌ که‌ دریا خونبهای‌ توست‌ ؟
رو جاده‌های‌ پیش‌ِ روم‌ ، همیشه‌ جای‌ پای‌ توست‌ ! 
نیستی‌ ولی‌ مثل‌ِ چراغ‌  ، راه‌ُ نشون‌میدی‌ به‌ من‌ !
برس‌ به‌ دادِ واژه‌ها ! فاصله‌ها رُ خط‌بزن‌ ! 

تو یه‌ جون‌پناه‌ِ سبزی‌ ،
توی‌ این‌ روزای‌ زرد !
تن‌ِ تو مهتابی‌ِ ،
میشه‌ تو شب‌ پیدات‌ کرد !

خودت‌ بگو ! خودت‌ بگو ، بعدِ کدوم‌ نفس‌ میای‌ ؟
کجای‌ قصه‌ با کلید سراغ‌ِ این‌ قفس‌ میای‌ ؟
چلچله‌ی‌ کدوم‌ بهار ، پُشت‌ِ خزون‌ُ میشکنه‌ ؟ 
شاپرک‌ُ شمع‌ِ کدوم‌ خاطره‌ آتیش‌ میزنه‌ ؟
عزیزِ بی‌صدای‌ من‌ ! جواب‌ِ این‌ صدا چیه‌ ؟
بندِ دهن‌بندِ سکوت‌ ، تو دست‌ِ پنهون‌ِ کیه‌ ؟ 

تو یه‌ جون‌پناه‌ِ سبزی‌ ،
توی‌ این‌ روزای‌ زرد !
تن‌ِ تو مهتابی‌ِ ،
میشه‌ تو شب‌ پیدات‌ کرد !

یغما گلرویی

چهارشنبه ها