وهاب 1392/02/20 02:25 قبل از ظهر نظرات ()

چه‌ ضیافت‌ِ غریبی‌ :
منو گیتار ترانه‌ !
جای‌ تو : یه‌ جای‌ خالی‌ !
شعر من‌ شعر شبانه‌ ! چهارشنبه ها

هرم خورشیدی‌ چشمات‌ ،
من آب‌ کرد تموم‌ کرد !
لحظه‌ی‌ ناب پریدن‌ ، 
با یه‌ دیوار روبه‌روم‌ کرد ! 

گوش‌ بده‌ ! ترانه‌هام‌ ترجمه‌ی‌ چشمای‌ توست‌ !  
تو تموم قصه‌هام‌ همیشه‌ جای‌ پای‌ توست‌ ! 

تو ضیافت سکوتم‌
تو اگه‌ قدم‌ بذاری‌ ،
می‌بینی‌ از تو شکستم‌
اما تو خبر نداری‌ !

بی‌تو از زمزمه‌ دورم‌ ،
بی‌تو از ترانه‌ عاری‌ ! 
زخم‌ تو : زخم‌ همیشه‌ ! 
اینه‌ تنها یادگاری‌ !

گوش‌ بده‌ ! ترانه‌هام‌ ترجمه‌ی‌ چشمای‌ توست‌ !  
تو تموم‌ِ قصه‌هام‌ همیشه‌ جای‌ پای‌ توست‌ !