وهاب 1391/11/22 01:58 قبل از ظهر نظرات ()
پشت دغدغه های جوانیم
کودکی بی چون و چرایم رفت

شاید رویایش باشد
و ارزوی بازگشت روزهای کودکی


ایا کسی هست که بتواند مرا برگرداند؟!

به همین ثانیه ها دلخوشم

که رقم بزند

لحظه های خوب را

 تا فردا حسرت امروز را   
به کام خود تلخ نکنم

آزاده طباطبائی


چهارشنبه ها